КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“

Нашата приказна во здравствениот сектор започна во 2001 година со отворањето на Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица - Систина“ - место каде грижата за репродуктивното здравје на жената доби една сосема нова димензија. Успешниот резултат во сосема нова ...

Прочитај повеќе

ACIBADEM HEALTHCARE
GROUP

Acibadem е најголемата приватна здравствена групација во Турција, која започна со работа во 1991 година. Групацијата нуди врвна дијагноза и третман со висококвалификуван професионален кадар, најсовремена медицинска технологија, модерна инфраструктура и работа според JCI медицински стандарди.

Прочитај повеќе

ЦЕНТАР ЗА ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА

 Центарот за онкологија и радиотерапија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е опремен со најсовремени апарати. Прецизна и точна дијагноза на канцер се спроведува со PET/CT, CT (128 slice), MRI (1,5 tesla) и најсовремени лабораториски анализи. Радиотерапијата се изведува преку најмоќниот ....

Прочитај повеќе

По дијагностицирањето на канцер, се прашувате – како понатаму ? Дали треба да продолжите со вообичаените активности, дали треба да го промените начинот на исхрана и воопшто начинот на живот?  Има моменти кога ви е неопходна стручна помош за надминување на стравовите и неизвесноста. Центарот за онкологија и радиотерапија ви нуди целосна поддршка за сите аспекти поврзани со вашето секојдневие.

ПСИХОЛОШКА ПОДДРШКА

 Фактот дека имате канцер делува на вашата перцепција и го менува животот. Но, тоа не значи дека треба да се откажате од вашите секојдневни активности.Што е најважно? Правете работи кои ве прават среќни. 

Прочитај повеќе
КОНТРОЛА НА БОЛКА

Присуството на канцер не значи дека ќе чувствувате интензивна болка и дека истата ќе биде постојано присутна . Секој организам има различен степен на толеранција на болка, различна дијагноза, различен стадиум. 

Прочитај повеќе
ПАЛИЈАТИВНА НЕГА 
Грижата за пациентите кои имаат напреден стадиум на болеста и кај кои не се очекува нивно излекување е од особено значење. Таа вклучува грижа кон самиот пациент и неговото семејство со цел да се надминат сите психолошки... 

Прочитај повеќе

 

ШТО Е КАНЦЕР?

Канцер е општо име за група од 100 заболувања. Заедничко за овие болести е тоа што почнуваат со неконтролирано растење на абнормални клетки кои може да ги нападнат другите ткива и органи.

Прочитај повеќе

СИМПТОМИ 

Постојат повеќе од 100 различни типови канцер со различни симптоми. Затоа е невозможно да се одреди група на симптоми кои се карактеристични за оваа болест. 

Прочитај повеќе

ИСХРАНА И КАНЦЕР

Бројни истражувања ја откриваат врската помеѓу исхраната и канцерот. Токму исхраната се смета за примарна причина кај многу видови канцер, како карцином на желудник, дебело црево ...

Прочитај повеќе

Навремената и точна дијагноза е од суштинско значење за пациентите со малигни заболувања. Малигните заболувања кои се откриени во ран стадиум имаат поголема шанса за успешен третман и овозможуваат подобар квалитет на живот. Клиничката болница „Аџибадем Систина“ располага со најсовремената апаратура, техники и процедури  со кои се детектираат и најминималните патолошки промени.

БИОХЕМИЈА

Тумор маркерите се молекули кои во поголеми концентрации во крвта, урината или ткивото укажуваат дека пациентот има тумор. Нивното откривање и мерење се користи во дијагностицирањето, како и во лекувањето на карциномот со цел да се утврди успехот од терапијата.

Прочитај повеќе
ПАТОХИСТОЛОГИЈА

Хистопатолошката анализа игра огромна улога во дијагностицирањето на   малигните болести бидејќи 70% од болестите се дијагностицираат микроскопски. Покрај поставувањето дијагноза, хистопатолошките наоди даваат јасна насока во решавањето на понатамошниот третман на пациентот.

Прочитај повеќе
 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Милиони пациенти во светот го победуваат канцерот. Канцерот може да се победи, но најважно е да се открие на време.Грижете се за вашето здравје. Голем дел од овие болести нe даваат знаци во раниот стадиум. Превентивните прегледи се првиот чекор во раното...

Прочитај повеќе

РАДИОЛОГИЈА

Навремената и точна радиолошка дијагноза е суштински дел во одлучувањето како треба да се одвива лекувањето. Современите техники и напредната технологија, како и искусниот радиолошки персонал се од огромно значење при радиолошко дијагностицирање на ...

Прочитај повеќе

ПЕТ ЦЕНТАР

ПЕТ/КТ апаратот се користи за да се идентификуваат тумори во раните фази и да се утврди дали овие тумори се малигни или бенигни. Апаратот исто така се користи во дијагнозата на невролошките и на кардиолошките заболувања. 

Прочитај повеќе

Центарот за онкологија и радиотерапија во „Аџибадем Систина“ создаде услови кои овозможуваат ефикасен, брз и прецизен третман во борбата со канцерот. Моќниот акцелератор TRILOGY донесе револуција во радиотерапијата. Благодарение на неговата софистицираност и моќ, канцерот добива висока доза на радиотерапија, а притоа здравото околно ткиво останува здраво.   
 

TRILOGY 

TRILOGY е најсофистициран линеарен акцелератор кој нуди можност за прецизна и ефикасна радиотерапија во лекување на малигни тумори. Овој апарат отвора нова ера во радиотерапијата, особено со користење на стереотактичка терапија и радиохирургија.

Прочитај повеќе

PET / CT

 Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е отворен првиот приватен ПЕТ центар во Македонија и регионот. Располага со ПЕТ/КТ апарат со кој се идентификуваат тумори во раните фази и  се утврдува дали овие тумори се малигни или бенигни.

Прочитај повеќе

CLINAC

Напредните технолошки апарати кои во современата медицина се користат за третман на ракот, во значителна мера можат да го намалат времето на лекување, а со тоа да го подобрат квалитетот на животот на пациентите. Одредени малигни заболувања  можат и целосно да се излекуваат.

Прочитај повеќе

Иако имаат заедничко име, карциномите се разликуваат во однос на тоа кој орган го зафаќаат. Во продолжение можете да прочитате детални информации за одредени карциноми и начинот на нивно дијагностицирање и третман. 

 

       

НОВОСТИ И НАСТАНИ

Д-р Душко Михајлоски: Магнетната резонанца 3 Tesla ќе донесе нова ера во дијагностиката

Инвестирањето во најсовремениот апарат за магнетна резонанца 3 Tesla е уште една потврда за определбата на „Аџибадем Систина“ да биде лидер во… Read More

MRI 3 Tesla - Нова ера во дијагностиката

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во…

Радиохирургија на револуционерниот TRILOGY единствено во „Аџибадем Систина“

Радиохирургијата е тип на зрачна терапија со која се третираат тумори, најчесто во…

СВЕДОШТВА

Човечноста е заштитен знак за „Аџибадем Систина“

Извор: Hello Magazin Сите ја обожаваат, ѝ се восхитуваат и ја сакаат. Но, кога лично ќе ја запознаете веднаш сфаќате и зошто. Едноставно ве маѓепсува… Read More

Language